Quảng cáo

Mitsubishi miễn phí kiểm tra xe

Mitsubishi miễn phí kiểm tra xe, khử khuẩn và ưu đãi 20% phụ tùng
Ô tô

Mitsubishi miễn phí kiểm tra xe, khử khuẩn và ưu đãi 20% phụ tùng

Bắt đầu từ ngày 5/10 đến ngày 7/11/2020, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch chăm sóc khách hàng "Chăm Sóc Toàn Diện, An Tâm Vận Hành".

Xem thêm