Chuyển nhượng Woking 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
08.03.2024
Dyche Max
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Northampton
08.03.2024
Berkoe Kevin
Cho mượn
Salford
08.03.2024
Pavey Alfie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Braintree
13.02.2024
Wakefield Charlie
Cho mượn
Braintree
02.02.2024
Smith Joshua
Cầu thủ Tự do
29.01.2024
Edwards Curtis
Cầu thủ Tự do
Stabaek
27.01.2024
Dyche Max
Cho mượn
Northampton
25.01.2024
Amond Padraig
Cầu thủ Tự do
Waterford
17.01.2024
Walker Lewis
Chuyển nhượng
Gillingham
16.01.2024
Luker Jayden
Cho mượn
Luton
11.01.2024
Pavey Alfie
Cho mượn
Braintree
11.01.2024
Taylor Greg
Cho mượn
King’s Lynn
07.01.2024
Bradshaw Zac
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ipswich
05.01.2024
Kelly-Evans Dion
Cầu thủ Tự do
Banbury
01.01.2024
Boateng Nana
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Millwall
08.03.2024
Berkoe Kevin
Cho mượn
Salford
08.03.2024
Pavey Alfie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Braintree
02.02.2024
Smith Joshua
Cầu thủ Tự do
29.01.2024
Edwards Curtis
Cầu thủ Tự do
Stabaek
27.01.2024
Dyche Max
Cho mượn
Northampton
17.01.2024
Walker Lewis
Chuyển nhượng
Gillingham
16.01.2024
Luker Jayden
Cho mượn
Luton
05.01.2024
Kelly-Evans Dion
Cầu thủ Tự do
Banbury
08.03.2024
Dyche Max
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Northampton
13.02.2024
Wakefield Charlie
Cho mượn
Braintree
25.01.2024
Amond Padraig
Cầu thủ Tự do
Waterford
11.01.2024
Pavey Alfie
Cho mượn
Braintree
11.01.2024
Taylor Greg
Cho mượn
King’s Lynn
07.01.2024
Bradshaw Zac
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ipswich