Chuyển nhượng Toronto FC 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.06.2024
Ayari Hassan
Chuyển nhượng
15.05.2024
Sharp Charlie
Chuyển nhượng
Seacoast Utd Phantoms
07.05.2024
Akinola Ayomide
Cầu thủ Tự do
Wil
24.04.2024
Etienne Derrick
Chuyển nhượng
Atlanta Utd
18.04.2024
Staniland Charlie
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
13.03.2024
Blessing Latif
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
12.03.2024
Gutierrez Cristian
Cầu thủ Tự do
U. De Concepcion
29.02.2024
Longstaff Matthew
Cầu thủ Tự do
Newcastle
23.02.2024
Gomis Nickseon
Cầu thủ Tự do
Sheffield Utd
23.02.2024
Laryea Richie
Chuyển nhượng
Nottingham
23.02.2024
Diomande Adama
Cầu thủ Tự do
20.02.2024
Long Kevin
Chuyển nhượng
Birmingham
12.02.2024
Ozimec Lucas
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
Antonoglou Themi
Cầu thủ Tự do
Valour
31.01.2024
Flores Deybi Aldair
Chuyển nhượng
Fehervar FC
15.06.2024
Ayari Hassan
Chuyển nhượng
15.05.2024
Sharp Charlie
Chuyển nhượng
Seacoast Utd Phantoms
24.04.2024
Etienne Derrick
Chuyển nhượng
Atlanta Utd
18.04.2024
Staniland Charlie
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
29.02.2024
Longstaff Matthew
Cầu thủ Tự do
Newcastle
23.02.2024
Gomis Nickseon
Cầu thủ Tự do
Sheffield Utd
23.02.2024
Laryea Richie
Chuyển nhượng
Nottingham
20.02.2024
Long Kevin
Chuyển nhượng
Birmingham
31.01.2024
Flores Deybi Aldair
Chuyển nhượng
Fehervar FC
07.05.2024
Akinola Ayomide
Cầu thủ Tự do
Wil
13.03.2024
Blessing Latif
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
12.03.2024
Gutierrez Cristian
Cầu thủ Tự do
U. De Concepcion
23.02.2024
Diomande Adama
Cầu thủ Tự do
12.02.2024
Ozimec Lucas
Cầu thủ Tự do