Cầu thủ
Van Hoa Trần
hậu vệ (Bình Phước)
Tuổi: 26 (22.03.1998)

Van Hoa Trần