Cầu thủ
Văn Đạt Trần
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 23 (26.12.2000)

Chuyển nhượng Văn Đạt Trần 2024

Ngày Từ Loại Đến
2022 Công an Hà Nội FC Công an Hà Nội FC kết thúc cho mượn Hà Nội FC Hà Nội FC
2022 Hà Nội FC Hà Nội FC cho mượn Công an Hà Nội FC Công an Hà Nội FC
2021 Công an Hà Nội FC Công an Hà Nội FC kết thúc cho mượn Hà Nội FC Hà Nội FC
2021 Hà Nội FC Hà Nội FC cho mượn Công an Hà Nội FC Công an Hà Nội FC