Cầu thủ
Ondrej Duda
tiền vệ (Verona)
Tuổi: 29 (05.12.1994)

Chuyển nhượng Ondrej Duda 2024

Ngày Từ Loại Đến
2023 FC Koln FC Koln chuyển nhượng Verona Verona
2023 Verona Verona kết thúc cho mượn FC Koln FC Koln
2023 FC Koln FC Koln cho mượn Verona Verona
2020 Hertha Berlin Hertha Berlin chuyển nhượng FC Koln FC Koln
2020 Norwich Norwich kết thúc cho mượn Hertha Berlin Hertha Berlin
2020 Hertha Berlin Hertha Berlin cho mượn Norwich Norwich
2016 Legia Legia chuyển nhượng Hertha Berlin Hertha Berlin
2014 VSS Kosice VSS Kosice chuyển nhượng Legia Legia