Cầu thủ
Konan Varvar
tiền vệ (Sheriff Tiraspol)
Tuổi: 19 (15.06.2005)

Konan Varvar