Lịch sử đối đầu Wolves vs Aston Villa, 08/10/2023

06.05.2023
*Wolves
1
-
Aston Villa
0
05.01.2023
Aston Villa
1
-
Wolves
1
02.04.2022
*Wolves
2
-
Aston Villa
1
16.10.2021
Aston Villa
2
-
*Wolves
3
07.03.2021
Aston Villa
0
-
Wolves
0
12.12.2020
Wolves
0
-
*Aston Villa
1
27.06.2020
Aston Villa
0
-
*Wolves
1
10.11.2019
*Wolves
2
-
Aston Villa
1
31.10.2019
*Aston Villa
2
-
Wolves
1
11.03.2018
*Aston Villa
4
-
Wolves
1
14.10.2017
*Wolves
2
-
Aston Villa
0
15.01.2017
*Wolves
1
-
Aston Villa
0
15.10.2016
Aston Villa
1
-
Wolves
1
29.07.2015
Wolves
2
-
Aston Villa
2
21.01.2012
Wolves
2
-
*Aston Villa
3
27.08.2011
Aston Villa
0
-
Wolves
0
19.03.2011
Aston Villa
0
-
*Wolves
1
26.09.2010
Wolves
1
-
*Aston Villa
2
20.03.2010
Aston Villa
2
-
Wolves
2
24.10.2009
Wolves
1
-
Aston Villa
1
14.03.2004
Wolves
0
-
*Aston Villa
4
14.12.2003
*Aston Villa
3
-
Wolves
2