Thống kê Viettel vs Công an Hà Nội FC, 09/03/2024

1
Thẻ Đỏ
0
4
Thẻ Vàng
4