virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Viettel vs Công an Hà Nội FC, 09/03/2024

Đội hình ra sân
7
Abdumuminov J.
Abdumuminov J.
4
Bùi Tiến Dũng (C)
Bùi Tiến Dũng (C)
21
Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến
28
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
16
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Huy Hùng
3
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
23
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
97
Pedro H.
Pedro H.
36
Phạm Văn Phong (G)
Phạm Văn Phong (G)
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
86
Trương Tiến Anh
Trương Tiến Anh
68
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
12
Hoang V. T.
Hoang V. T.
4
Hồ Tấn Tài (C)
Hồ Tấn Tài (C)
3
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
9
Jeferson
Jeferson
11
Lê Phạm Thành Long
Lê Phạm Thành Long
94
Magno G.
Magno G.
1
Nguyen F. (G)
Nguyen F. (G)
19
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
21
Pham V. L.
Pham V. L.
17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Dự bị
20
Cao T. H. Hùng
Cao T. H. Hùng
27
Correia A.
Correia A.
11
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
17
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
5
Nguyễn Xuân Kiên
Nguyễn Xuân Kiên
25
Quảng Thế Tài (G)
Quảng Thế Tài (G)
22
Trần Danh Trung
Trần Danh Trung
90
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
9
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn
15
Bui X. T.
Bui X. T.
33
Do Sy Huy (G)
Do Sy Huy (G)
26
Ha V. P.
Ha V. P.
18
Hồ N. Thắng
Hồ N. Thắng
30
Hồ Văn Cường
Hồ Văn Cường
8
Junior Fialho
Junior Fialho
47
Pham Gia Hung
Pham Gia Hung
22
Trần Văn Trung
Trần Văn Trung
6
Trương Văn Thiết
Trương Văn Thiết