Lịch sử đối đầu Sheffield Utd vs Newcastle, 24/09/2023

20.05.2021
*Newcastle
1
-
Sheffield Utd
0
13.01.2021
*Sheffield Utd
1
-
Newcastle
0
21.06.2020
*Newcastle
3
-
Sheffield Utd
0
06.12.2019
Sheffield Utd
0
-
*Newcastle
2
26.07.2015
Sheffield Utd
2
-
Newcastle
2
06.04.2010
*Newcastle
2
-
Sheffield Utd
1
03.11.2009
Sheffield Utd
0
-
*Newcastle
1
07.04.2007
Sheffield Utd
1
-
*Newcastle
2
05.11.2006
Newcastle
0
-
*Sheffield Utd
1
08.01.2000
*Newcastle
4
-
Sheffield Utd
1
30.04.1994
*Sheffield Utd
2
-
Newcastle
0
24.11.1993
*Newcastle
4
-
Sheffield Utd
0
24.02.1990
Sheffield Utd
1
-
Newcastle
1
25.11.1989
*Newcastle
2
-
Sheffield Utd
0