Lịch sử đối đầu Nhật Bản U23 vs Qatar U23, 20/09/2023

26.03.2022
Qatar U23
0
-
*Nhật Bản U23
2
15.01.2020
Qatar U23
1
-
Nhật Bản U23
1