Lịch sử đối đầu Manchester Utd vs Crystal Palace, 30/09/2023

04.02.2023
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
1
19.01.2023
Crystal Palace
1
-
Manchester Utd
1
19.07.2022
*Manchester Utd
3
-
Crystal Palace
1
22.05.2022
*Crystal Palace
1
-
Manchester Utd
0
05.12.2021
*Manchester Utd
1
-
Crystal Palace
0
04.03.2021
Crystal Palace
0
-
Manchester Utd
0
19.09.2020
Manchester Utd
1
-
*Crystal Palace
3
17.07.2020
Crystal Palace
0
-
*Manchester Utd
2
24.08.2019
Manchester Utd
1
-
*Crystal Palace
2
28.02.2019
Crystal Palace
1
-
*Manchester Utd
3
24.11.2018
Manchester Utd
0
-
Crystal Palace
0
06.03.2018
Crystal Palace
2
-
*Manchester Utd
3
30.09.2017
*Manchester Utd
4
-
Crystal Palace
0
21.05.2017
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
15.12.2016
Crystal Palace
1
-
*Manchester Utd
2
21.05.2016
Crystal Palace
1
-
Manchester Utd
2
21.04.2016
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
31.10.2015
Crystal Palace
0
-
Manchester Utd
0
09.05.2015
Crystal Palace
1
-
*Manchester Utd
2
08.11.2014
*Manchester Utd
1
-
Crystal Palace
0
23.02.2014
Crystal Palace
0
-
*Manchester Utd
2
14.09.2013
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
01.12.2011
Manchester Utd
1
-
Crystal Palace
2
05.03.2005
Crystal Palace
0
-
Manchester Utd
0
19.12.2004
*Manchester Utd
5
-
Crystal Palace
2
11.11.2004
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
27.04.1998
Crystal Palace
0
-
*Manchester Utd
3
04.10.1997
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
25.01.1995
Crystal Palace
1
-
Manchester Utd
1
19.11.1994
*Manchester Utd
3
-
Crystal Palace
0
21.04.1993
Crystal Palace
0
-
*Manchester Utd
2
02.09.1992
*Manchester Utd
1
-
Crystal Palace
0
22.02.1992
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
30.11.1991
Crystal Palace
1
-
*Manchester Utd
3
11.05.1991
*Crystal Palace
3
-
Manchester Utd
0
03.11.1990
*Manchester Utd
2
-
Crystal Palace
0
09.12.1989
Manchester Utd
1
-
*Crystal Palace
2
22.08.1989
Crystal Palace
1
-
Manchester Utd
1