Lịch sử đối đầu Liverpool vs West Ham, 24/09/2023

27.04.2023
West Ham
1
-
*Liverpool
2
20.10.2022
*Liverpool
1
-
West Ham
0
06.03.2022
*Liverpool
1
-
West Ham
0
07.11.2021
*West Ham
3
-
Liverpool
2
31.01.2021
West Ham
1
-
*Liverpool
3
01.11.2020
*Liverpool
2
-
West Ham
1
25.02.2020
*Liverpool
3
-
West Ham
2
30.01.2020
West Ham
0
-
*Liverpool
2
05.02.2019
West Ham
1
-
Liverpool
1
12.08.2018
*Liverpool
4
-
West Ham
0
24.02.2018
*Liverpool
4
-
West Ham
1
05.11.2017
West Ham
1
-
*Liverpool
4
14.05.2017
West Ham
0
-
*Liverpool
4
11.12.2016
Liverpool
2
-
West Ham
2
10.02.2016
West Ham
2
-
Liverpool
1
31.01.2016
Liverpool
0
-
West Ham
0
02.01.2016
*West Ham
2
-
Liverpool
0
29.08.2015
Liverpool
0
-
*West Ham
3
31.01.2015
*Liverpool
2
-
West Ham
0
20.09.2014
*West Ham
3
-
Liverpool
1
06.04.2014
West Ham
1
-
*Liverpool
2
07.12.2013
*Liverpool
4
-
West Ham
1
07.04.2013
Liverpool
0
-
West Ham
0
09.12.2012
West Ham
2
-
*Liverpool
3
27.02.2011
*West Ham
3
-
Liverpool
1
21.11.2010
*Liverpool
3
-
West Ham
0
20.04.2010
*Liverpool
3
-
West Ham
0
19.09.2009
West Ham
2
-
*Liverpool
3
09.05.2009
West Ham
0
-
*Liverpool
3
02.12.2008
Liverpool
0
-
West Ham
0
06.03.2008
*Liverpool
4
-
West Ham
0
31.01.2008
*West Ham
1
-
Liverpool
0
31.01.2007
West Ham
1
-
*Liverpool
2
26.08.2006
*Liverpool
2
-
West Ham
1
13.05.2006
Liverpool
4
-
West Ham
3
27.04.2006
West Ham
1
-
*Liverpool
2
29.10.2005
*Liverpool
2
-
West Ham
0
02.02.2003
West Ham
0
-
*Liverpool
3
02.11.2002
*Liverpool
2
-
West Ham
0
29.12.2001
West Ham
1
-
Liverpool
1
18.08.2001
*Liverpool
2
-
West Ham
1
03.02.2001
*Liverpool
3
-
West Ham
0
17.09.2000
West Ham
1
-
Liverpool
1
27.11.1999
*West Ham
1
-
Liverpool
0
27.10.1999
*Liverpool
1
-
West Ham
0
20.02.1999
Liverpool
2
-
West Ham
2
12.09.1998
*West Ham
2
-
Liverpool
1
02.05.1998
*Liverpool
5
-
West Ham
0
27.09.1997
*West Ham
2
-
Liverpool
1
11.01.1997
Liverpool
0
-
West Ham
0