virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, 13/02/2023

Đội hình ra sân
26
Bùi Văn Đức
Bùi Văn Đức
91
Diallo A.
Diallo A.
25
Dương Quang Tuấn (G)
Dương Quang Tuấn (G)
17
Đào Văn Nam
Đào Văn Nam
14
Jan
Jan
38
Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyễn Ngọc Thắng
19
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
88
Pinto P.
Pinto P.
10
Trần Phi Sơn (C)
Trần Phi Sơn (C)
37
Trần Văn Công
Trần Văn Công
30
Vũ Viết Triều
Vũ Viết Triều
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
7
Lucao
Lucao
77
Marcao Silva
Marcao Silva
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
52
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
70
William Henrique
William Henrique
Dự bị
86
Đào Tấn Lộc
Đào Tấn Lộc
7
Đinh T. Trung
Đinh T. Trung
6
Ngô Xuân Toàn
Ngô Xuân Toàn
28
Nguyễn Trung Học
Nguyễn Trung Học
36
Nguyễn T. Tài (G)
Nguyễn T. Tài (G)
21
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
16
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
33
Trần Đức Nam
Trần Đức Nam
18
Vũ Quang Nam
Vũ Quang Nam
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
74
Trương Văn Thái Quý
Trương Văn Thái Quý
6
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long