Thống kê Hà Nội FC vs Hải Phòng, 10/07/2022

4
Thẻ Vàng
3