virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Hải Phòng, 10/07/2022

Đội hình ra sân
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
28
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
99
Siladji V.
Siladji V.
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
74
Trương Văn Thái Quý
Trương Văn Thái Quý
16
Bùi Tiến Dụng
Bùi Tiến Dụng
86
Dụng Quang Nho
Dụng Quang Nho
9
Gordon R.
Gordon R.
28
Hoàng Thái Bình
Hoàng Thái Bình
6
Lò Martin
Lò Martin
7
Mpande J.
Mpande J.
1
Nguyễn Đình Triệu (G)
Nguyễn Đình Triệu (G)
29
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
8
Oloya M. (C)
Oloya M. (C)
17
Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu
97
Triệu Việt Hưng
Triệu Việt Hưng
Dự bị
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
17
Đặng Văn Tới
Đặng Văn Tới
5
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
22
Ivancic J.
Ivancic J.
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
26
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
15
Phạm Đức Huy
Phạm Đức Huy
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
65
Trần Văn Đạt
Trần Văn Đạt
19
Lê Mạnh Dũng
Lê Mạnh Dũng
39
Lê Sỹ Minh
Lê Sỹ Minh
11
Lê Trung Hiếu
Lê Trung Hiếu
2
Nguyễn Cảnh Anh
Nguyễn Cảnh Anh
22
Nguyễn Phú Nguyên
Nguyễn Phú Nguyên
45
Nguyễn Thành Đồng
Nguyễn Thành Đồng
91
Phạm Hoài Dương
Phạm Hoài Dương
25
Phạm Văn Luân (G)
Phạm Văn Luân (G)
20
Vũ Ngọc Thịnh
Vũ Ngọc Thịnh