Lịch sử đối đầu Fulham vs Sheffield Utd, 07/10/2023

07.05.2022
*Sheffield Utd
4
-
Fulham
0
21.12.2021
Fulham
0
-
*Sheffield Utd
1
21.02.2021
*Fulham
1
-
Sheffield Utd
0
18.10.2020
Sheffield Utd
1
-
Fulham
1
07.03.2018
*Fulham
3
-
Sheffield Utd
0
22.11.2017
Sheffield Utd
4
-
*Fulham
5
26.08.2015
*Fulham
3
-
Sheffield Utd
0
05.02.2014
Fulham
0
-
Sheffield Utd
1
26.01.2014
Sheffield Utd
1
-
Fulham
1
31.01.2007
*Sheffield Utd
2
-
Fulham
0
26.08.2006
*Fulham
1
-
Sheffield Utd
0
04.02.2001
Fulham
1
-
Sheffield Utd
1
21.11.2000
Sheffield Utd
1
-
Fulham
1
15.04.2000
*Fulham
4
-
Sheffield Utd
0
28.12.1999
*Sheffield Utd
2
-
Fulham
0