Lịch sử đối đầu Chelsea vs Aston Villa, 23/09/2023

01.04.2023
Chelsea
0
-
*Aston Villa
2
11.12.2022
Chelsea
0
-
*Aston Villa
1
16.10.2022
Aston Villa
0
-
*Chelsea
2
27.12.2021
Aston Villa
1
-
*Chelsea
3
23.09.2021
Chelsea
2
-
Aston Villa
1
11.09.2021
*Chelsea
3
-
Aston Villa
0
23.05.2021
*Aston Villa
2
-
Chelsea
1
29.12.2020
Chelsea
1
-
Aston Villa
1
21.06.2020
Aston Villa
1
-
*Chelsea
2
05.12.2019
*Chelsea
2
-
Aston Villa
1
02.04.2016
Aston Villa
0
-
*Chelsea
4
17.10.2015
*Chelsea
2
-
Aston Villa
0
07.02.2015
Aston Villa
1
-
*Chelsea
2
27.09.2014
*Chelsea
3
-
Aston Villa
0
16.03.2014
*Aston Villa
1
-
Chelsea
0
22.08.2013
*Chelsea
2
-
Aston Villa
1
11.05.2013
Aston Villa
1
-
*Chelsea
2
23.12.2012
*Chelsea
8
-
Aston Villa
0
31.03.2012
Aston Villa
2
-
*Chelsea
4
31.12.2011
Chelsea
1
-
*Aston Villa
3
30.07.2011
*Chelsea
2
-
Aston Villa
0
02.01.2011
Chelsea
3
-
Aston Villa
3
16.10.2010
Aston Villa
0
-
Chelsea
0
10.04.2010
Aston Villa
0
-
*Chelsea
3
27.03.2010
*Chelsea
7
-
Aston Villa
1
17.10.2009
*Aston Villa
2
-
Chelsea
1
21.02.2009
Aston Villa
0
-
*Chelsea
1
05.10.2008
*Chelsea
2
-
Aston Villa
0
26.12.2007
Chelsea
4
-
Aston Villa
4
02.09.2007
*Aston Villa
2
-
Chelsea
0
03.01.2007
Aston Villa
0
-
Chelsea
0
09.11.2006
*Chelsea
4
-
Aston Villa
0
30.09.2006
Chelsea
1
-
Aston Villa
1
02.02.2006
Aston Villa
1
-
Chelsea
1
24.09.2005
*Chelsea
2
-
Aston Villa
1
26.12.2004
*Chelsea
1
-
Aston Villa
0
11.09.2004
Aston Villa
0
-
Chelsea
0
12.04.2004
*Aston Villa
3
-
Chelsea
2
18.12.2003
*Aston Villa
2
-
Chelsea
1
27.09.2003
*Chelsea
1
-
Aston Villa
0
19.04.2003
*Aston Villa
2
-
Chelsea
1
21.12.2002
*Chelsea
2
-
Aston Villa
0
11.05.2002
Chelsea
1
-
*Aston Villa
3
09.02.2002
Aston Villa
1
-
Chelsea
1
01.01.2001
*Chelsea
1
-
Aston Villa
0
27.08.2000
Aston Villa
1
-
Chelsea
1
20.05.2000
*Chelsea
1
-
Aston Villa
0
22.01.2000
Aston Villa
0
-
Chelsea
0
21.08.1999
*Chelsea
1
-
Aston Villa
0
21.03.1999
Aston Villa
0
-
*Chelsea
3