Lịch sử đối đầu Burnley vs Chelsea, 07/10/2023

05.03.2022
Burnley
0
-
*Chelsea
4
06.11.2021
Chelsea
1
-
Burnley
1
31.01.2021
*Chelsea
2
-
Burnley
0
31.10.2020
Burnley
0
-
*Chelsea
3
11.01.2020
*Chelsea
3
-
Burnley
0
26.10.2019
Burnley
2
-
*Chelsea
4
23.04.2019
Chelsea
2
-
Burnley
2
28.10.2018
Burnley
0
-
*Chelsea
4
20.04.2018
Burnley
1
-
*Chelsea
2
12.08.2017
Chelsea
2
-
*Burnley
3
12.02.2017
Burnley
1
-
Chelsea
1
27.08.2016
*Chelsea
3
-
Burnley
0
21.02.2015
Chelsea
1
-
Burnley
1
19.08.2014
Burnley
1
-
*Chelsea
3
31.01.2010
Burnley
1
-
*Chelsea
2
29.08.2009
*Chelsea
3
-
Burnley
0
13.11.2008
Chelsea
1
-
Burnley
2