Lịch sử đối đầu Brentford vs Everton, 23/09/2023

11.03.2023
*Everton
1
-
Brentford
0
27.08.2022
Brentford
1
-
Everton
1
15.05.2022
Everton
2
-
*Brentford
3
05.02.2022
*Everton
4
-
Brentford
1
28.11.2021
*Brentford
1
-
Everton
0
22.09.2010
Brentford
2
-
Everton
1