Quảng cáo

kỷ lục chuyển nhượng

Kỷ lục chuyển nhượng: 5,6 tỷ bảng đã được chi trong năm 2019
Chuyển nhượng

Kỷ lục chuyển nhượng: 5,6 tỷ bảng đã được chi trong năm 2019

Theo báo cáo của cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA, một kỷ lục trị giá 7,35 tỷ đô la (5,6 tỷ bảng) đã được thiết lập cho việc chi tiêu vào thị trường chuyển nhượng của bóng đá nam trong năm 2019.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo