Quảng cáo

Hắc Diệt Đế Vương

Tìm hiểu chuyên sâu về quá trình thiết kế Viego
Liên Minh Huyền Thoại

Tìm hiểu chuyên sâu về quá trình thiết kế Viego

Cùng xem Viego đã trải qua bao nhiêu sự thay đổi trước khi chính thức xuất hiện trong LMHT.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo