fan

Fan mô phỏng ngoại hình của Dũng CT và team Đụt trong game Sims 4
Esports

Fan mô phỏng ngoại hình của Dũng CT và team Đụt trong game Sims 4

Anh chàng này đã nặn các nhân vật trong Sims 4 theo đúng với ngoại hình ngoài đời thật của Dũng CT và các thành viên trong team Đụt.

Xem thêm
Quảng cáo