Quảng cáo

Erdtree

Elden Ring quá lag, game thủ bèn 'chặt' luôn cây Erdtree và tăng được tận 15 FPS
Esports

Elden Ring quá lag, game thủ bèn 'chặt' luôn cây Erdtree và tăng được tận 15 FPS

Một modder đã phát hiện ra rằng nếu xóa luôn cây Erdtree khỏi Elden Ring, game sẽ chạy mượt hơn và đỡ lag hơn với +15 FPS.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo