Quảng cáo

Đội bóng mơ ước của Messi

Đội bóng mơ ước thuở nhỏ sẵn sàng đưa Messi trở lại
Chuyển nhượng

Đội bóng mơ ước thuở nhỏ sẵn sàng đưa Messi trở lại

Đội bóng mơ ước thuở thơ ấu của Messi mới đây được cho là đã chuẩn bị kế hoạch tốt nhất để đưa siêu sao 33 tuổi trở lại.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo