đại lực kim cang chỉ

VIDEO: 6 triệu lượt xem sư Thiếu Lâm trình diễn 'Đại Lực Kim Cang Chỉ'
Video

VIDEO: 6 triệu lượt xem sư Thiếu Lâm trình diễn 'Đại Lực Kim Cang Chỉ'

Môn đồ của phái Thiếu Lâm có thể đánh vỡ nhiều viên đá mà chỉ cần sử dụng lực từ những đầu ngón tay. Bộ chỉ pháp này rất tương đồng với Đại Lực Kim Cang Chỉ.

Xem thêm
Quảng cáo