Covid-19

Mới mở bán không lâu, quán cơm tấm của Độ Mixi, Xemesis và PewPew đã phải dừng hoạt động
Esports

Mới mở bán không lâu, quán cơm tấm của Độ Mixi, Xemesis và PewPew đã phải dừng hoạt động

Trước đó, quán vẫn kịp gửi ba suất ăn đặc biệt tới cho cầu thủ Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo