Quảng cáo

CKTG LMHT

LMHT: LPL ra mắt phim tài liệu về EDward Gaming
Esports

LMHT: LPL ra mắt phim tài liệu về EDward Gaming

Fan hâm mộ LMHT thế giới sẽ có cơ hội tìm hiểu về quá trình mà EDG tiến bộ từ giải quốc nội cho đến CKTG 2021.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo