Quảng cáo

Chỉnh sửa Lucian

LMHT: Chi tiết các chỉnh sửa của Lucian trong bản cập nhật 11.17
Esports

LMHT: Chi tiết các chỉnh sửa của Lucian trong bản cập nhật 11.17

Những thay đổi trong bản cập nhật 11.17 sẽ đưa Lucian về với đúng khu vực đường đôi của mình nhưng vẫn giữ những đặc trưng về sức mạnh.

Xem thêm