Casillas

Huyền thoại Real Madrid lý giải tại sao Ronaldo giỏi hơn Messi
Bóng đá quốc tế

Huyền thoại Real Madrid lý giải tại sao Ronaldo giỏi hơn Messi

Huyền thoại Iker Casillas có quan điểm riêng của mình trong cuộc tranh luận giữa tài năng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Xem thêm