camera hanh trinh

Video:'Đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama từ khách sạn đến phủ chủ tịch'
Camera Hành Trình

Video:"Đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama từ khách sạn đến phủ chủ tịch"

Sáng nay (23/05), đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Obama đã rời khách sạn Marriott và di chuyển đến Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra Lễ đón chính thức.

  • Đi chậm và chú ý quan sát

    Đi chậm và chú ý quan sát

    Đừng vội vàng khi tham gia giao thông, hãy luôn giữ bình tĩnh và quan sát các phương tiện khác cùng tham gia giao thông.

Xem thêm