Quảng cáo

C9

Cloud9 White bổ sung Bob sau khi Annie giải nghệ VALORANT chuyên nghiệp
Esports

Cloud9 White bổ sung Bob sau khi Annie giải nghệ VALORANT chuyên nghiệp

Annie Roberts, người đã phục vụ cho Cloud9 White trong một năm rưỡi, sẽ giã từ sự nghiệp VALORANT chuyên nghiệp và thay vào đó sẽ tập trung vào sáng tạo nội dung.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo