Big Update

Fifa Online 4: Big update 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc
FIFA Online 4

Fifa Online 4: Big update 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc

Ngày 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc sẽ tiến hành bản cập nhật mới, với những cập nhập về chuyển nhượng mùa hè 2018 và danh sách những cầu thủ giới hạn. Thêm nhiều thay đổi về mặt hình ảnh như sân bóng, trọng tài, giày, ...