Quảng cáo

biến đổi khí hậu

Hãng game lớn này muốn lồng ghép giáo dục về biến đổi khí hậu vào trong trò chơi
Esports

Hãng game lớn này muốn lồng ghép giáo dục về biến đổi khí hậu vào trong trò chơi

Hãng game này muốn đưa giáo dục về biến đổi khí hậu vào những trò chơi để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của game thủ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo