Quảng cáo

Bản cập nhật 11.17

ĐTCL: Chi tiết bản cập nhật 11.17 mới nhất [Chính thức]
Esports

ĐTCL: Chi tiết bản cập nhật 11.17 mới nhất [Chính thức]

Trong bản cập nhật 11.17 của ĐTCL, các carry 3 tiền sẽ được cho "lên thớt" để cân bằng hơn.

Xem thêm