Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Australia: Sự thay đổi bất ngờ?