Quảng cáo

100T

100 Thieves sa thải hơn chục nhân viên trong bộ phận social media và content
Esports

100 Thieves sa thải hơn chục nhân viên trong bộ phận social media và content

100 Thieves đã sa thải nhiều nhân viên lâu năm trong bộ phận truyền thông xã hội và nội dung của mình, bao gồm cả nhân viên cấp cao và giám đốc điều hành.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo