Quảng cáo

Tiền đạo xuất sắc nhất

Ronaldo là tiền đạo hay nhất thiên niên kỷ, Messi không được bầu chọn
Bóng đá quốc tế

Ronaldo là tiền đạo hay nhất thiên niên kỷ, Messi không được bầu chọn

Cristiano Ronaldo chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn tiền đạo xuất sắc nhất thiên niên kỷ, cuộc bầu chọn này không có mặt Messi.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo