Quảng cáo

Syfen

Danh sách 58 tướng mới trong DTCL Mùa 7
Esports

Danh sách 58 tướng mới trong DTCL Mùa 7

Danh sách 58 vị tướng mới trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 7 (TFT 7) cũng như chi tiết về giá tiền, tộc hệ và kỹ năng của chúng.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo