SofM

VIDEO: Ở nhà xem MSI 2021, SofM 'soạn giáo án' Rumble đi rừng cực 'dị'
Esports

VIDEO: Ở nhà xem MSI 2021, SofM 'soạn giáo án' Rumble đi rừng cực 'dị'

Không thể cùng Suning đến với MSI 2021, SofM tiếp tục thể hiện sự sáng tạo của mình với Rumble đi rừng trong chế độ xếp hạng.

Xem thêm