Quảng cáo

Riot Games

Quá mất cân bằng, Rồng Hóa Kỹ bị Riot Games tạm thời xóa khỏi LMHT
Esports

Quá mất cân bằng, Rồng Hóa Kỹ bị Riot Games tạm thời xóa khỏi LMHT

Trong bản cập nhật mid-patch LMHT 12.2, Riot Games đã tạm thời xóa bỏ rồng hóa kỹ vì màn sương hóa kỹ đang quá mất cân bằng.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo