Quảng cáo

Riot Games

Riot Games phải bồi thường 100 triệu USD vì phân biệt giới tính
Esports

Riot Games phải bồi thường 100 triệu USD vì phân biệt giới tính

Một báo cáo gần đây cho biết một thẩm phán ở California đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la giữa Riot Games và các nữ nhân viên cũ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo