Quảng cáo

PUBG Vietnam Series Winter 2020

Chuyển nhượng PUBG: DatBlue và Best1301 gia nhập Phoenix Gaming
PUBG

Chuyển nhượng PUBG: DatBlue và Best1301 gia nhập Phoenix Gaming

Sau khi nói lời chia tay với Unicorn Cyber Da Nang, DatBlue và Best1301 đã quyết định chọn Phoenix Gaming làm bến đỗ mới trong sự nghiệp thi đấu PUBG chuyên nghiệp.

Xem thêm