Quảng cáo

PCS 3

Highlight Ngày 6 - PCS 3 APAC: Ngày thi đấu bùng nổ của DxG
PUBG

Highlight Ngày 6 - PCS 3 APAC: Ngày thi đấu bùng nổ của DxG

Highlight PCS 3 APAC - Highlight ngày thi đấu cuối cùng của PCS3 APAC. DxG đã có một ngày thi đấu bùng nổ và suýt chút nữa làm nên kỳ tích.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo