Quảng cáo

Nike Zoom Fly 3

Đánh giá Nike Zoom Fly 3: Tiệm cận chuẩn siêu giày tốc độ
Trải nghiệm

Đánh giá Nike Zoom Fly 3: Tiệm cận chuẩn siêu giày tốc độ

Nike Zoom Fly 3 được thiết kế nhằm mục tiêu giúp người dùng chạy nhanh hơn trong khả năng của mình với nhiều đặc điểm giống với siêu phẩm Nike Vaporfly Next %.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo