Quảng cáo

người yêu

Linh Ngọc Đàm: 'Giữa chàng trai lương 7 triệu cho bạn gái 10 triệu và chàng trai lương 20 triệu cho bạn gái 10 triệu. Linh chọn người thứ hai'
Esports

Linh Ngọc Đàm: 'Giữa chàng trai lương 7 triệu cho bạn gái 10 triệu và chàng trai lương 20 triệu cho bạn gái 10 triệu. Linh chọn người thứ hai'

Giữa chàng trai lương 7 triệu đưa bạn gái 10 triệu và chàng trai lương 20 triệu đưa bạn gái 10 triệu, LNĐ chọn người thứ hai.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo