NARAKA: BLADEPOINT

Xuất hiện giải đấu NARAKA: BLADEPOINT chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Esports

Xuất hiện giải đấu NARAKA: BLADEPOINT chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

NARAKA VIETNAM CHAMPIONSHIP SEASON 1 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên dành cho cộng đồng game thủ NARAKA: BLADEPOINT tại Việt Nam.

Xem thêm
Quảng cáo