Quảng cáo

Lý Tiểu Long

VIDEO: Đệ tử Lý Tiểu Long thích thể hiện và cái kết bị đấm sưng mặt
Võ thuật

VIDEO: Đệ tử Lý Tiểu Long thích thể hiện và cái kết bị đấm sưng mặt

Môn đồ phái Triệt Quyền Đạo, Vương Tiểu Long sử dụng nhiều chiêu thức giống huyền thoại Lý Tiểu Long để ra oai trước đối thủ, nhưng rốt cuộc vẫn thua bẽ bàng.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo