Quảng cáo

LOL

Sao trẻ của LMHT Châu Âu chết do COVID-19
Esports

Sao trẻ của LMHT Châu Âu chết do COVID-19

Tài năng trẻ của LMHT Châu Âu, Pavle "Yoppa" Kostić đã không thể qua khỏi do những biến chứng của COVID-19.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo