Chuyển nhượng Zrinjski 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
29.06.2024
Berbic Adnan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sloga Doboj
31.05.2024
Sutkovic Arman
Trở về từ hợp đồng cho mượn
GOSK Gabela
28.03.2024
Abdurahimi Besart
Cầu thủ Tự do
Apollon
22.02.2024
Stanic Mato
Cầu thủ Tự do
Zrinski Osjecko
20.02.2024
Mulahusejnovic Nardin
Cầu thủ Tự do
Koper
09.02.2024
Sutkovic Arman
Cho mượn
GOSK Gabela
09.02.2024
Batarelo Ivica
Cho mượn
GOSK Gabela
08.02.2024
Prskalo Antonio
Cho mượn
Croatia Zmijavci
06.02.2024
Senic Matej
Cầu thủ Tự do
Podbeskidzie
06.02.2024
Sunjic Toni
Cầu thủ Tự do
Henan Songshan Longmen
05.02.2024
Ilinkovic Silvio
Cho mượn
Rijeka
01.02.2024
Maglica Anton
Chuyển nhượng
A. Klagenfurt
30.01.2024
Radic Stipe
Chuyển nhượng
Viborg
30.01.2024
Canadjija Dario
Chuyển nhượng
Kifisia
29.01.2024
Kozulj Zvonimir
Cầu thủ Tự do
Univ. Craiova
29.06.2024
Berbic Adnan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sloga Doboj
31.05.2024
Sutkovic Arman
Trở về từ hợp đồng cho mượn
GOSK Gabela
28.03.2024
Abdurahimi Besart
Cầu thủ Tự do
Apollon
20.02.2024
Mulahusejnovic Nardin
Cầu thủ Tự do
Koper
06.02.2024
Sunjic Toni
Cầu thủ Tự do
Henan Songshan Longmen
05.02.2024
Ilinkovic Silvio
Cho mượn
Rijeka
22.02.2024
Stanic Mato
Cầu thủ Tự do
Zrinski Osjecko
09.02.2024
Sutkovic Arman
Cho mượn
GOSK Gabela
09.02.2024
Batarelo Ivica
Cho mượn
GOSK Gabela
08.02.2024
Prskalo Antonio
Cho mượn
Croatia Zmijavci
06.02.2024
Senic Matej
Cầu thủ Tự do
Podbeskidzie
01.02.2024
Maglica Anton
Chuyển nhượng
A. Klagenfurt
30.01.2024
Radic Stipe
Chuyển nhượng
Viborg
30.01.2024
Canadjija Dario
Chuyển nhượng
Kifisia